Inspirerende boeken

Laat je inspireren door onderstaande boeken.

Deep Democracy - De wijsheid van de minderheid

Auteur: Jitske Kramer

Herken je dat? Dat mensen 'ja' zeggen en 'nee' doen? Dat een democratisch genomen besluit door bijna de helft van je team niet loyaal wordt gesteund? Dat het resultaat sneller was bereikt als je ook had geluisterd naar je medewerkers die niet altijd het hoogste woord hebben?
'Deep Democracy' is geschreven voor mensen zoals jij, die conflicten willen oplossen, verschillen willen benutten, en vervolgens duurzame besluiten durven te nemen. Die met elkaar en niet voor elkaar denken. Die samen vechten voor de hoogst haalbare oplossing.
Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Het biedt praktische handvatten en technieken om met uitersten om te gaan. Niet vanuit de gedachte dat we dwarsliggers moeten manipuleren en verleiden om zonder al te veel morren het genomen besluit te volgen. Maar vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

 

Verdraaide Organisaties – Terug naar de bedoeling

Auteur: Wouter Hart

De tijdwaarneming bij een schaatswedstrijd wijst de schaatser in de binnenbocht als winnaar aan, maar TV-beelden laten overduidelijk zien dat de buitenbaan wint. De jury beslist echter om de tijdwaarneming leidend te maken. Onrecht zoals je in het bedrijfsleven ook geregeld tegenkomt. Organisaties laten zich te veel leiden door systemen. Organisaties laten zich gijzelen door wetten en regels, zo blijkt uit het boek Verdraaide Organisaties van Wouter Hart.
Bij veel organisaties lijkt het ‘systeem’- lees: de regels en procedures - tot doel te zijn verheven. Het ware doel, waarde toevoegen voor de klanten, komt daardoor in het gedrang. Dit zie je vooral bij grote (overheids)organisaties, zorginstellingen en andere dienstverlenende bedrijven met veel rechtstreekse klantcontacten.

In zijn boek Verdraaide Organisaties legt Wouter Hart uit hoe dat kan, en wat de oplossing is: De denkrichting omdraaien. Het vervullen van de klantwens komt dan weer centraal te staan, in plaats van het voldoen aan interne procedures. De regels die er zijn, zijn er alleen ter ondersteuning. De professionals in de organisatie blijven op die manier ‘eigenaar’ van hun werk, en behouden flexibiliteit om in te spelen op specifieke klantvragen. Het resultaat: enorm gemotiveerde werknemers, die kunnen doen waarvoor ze ooit hun vak kozen.

 

De 5 frustraties van teamwork – Hoe je ervoor zorgt dat het samenwerken leuk blijft

Auteur: Patrick Lencioni

In 'De vijf frustraties van teamwork' legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Peterson als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken.

Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe u ze achter u kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.

 

Reinventing Organizations

Auteur: Frederic Laloux

Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder? Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren. Een theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.

 

Systemisch Wijzer - Kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken

Auteur: Siets Bakker & Leanne Steeghs

Je voelt dat er iets niet klopt in je organisatie of team, maar je kunt het niet onder woorden brengen. Dus ga je gewoon door en negeer je de signalen. Signalen vanuit je omgeving of vanuit je lichaam. Zonde, want er valt veel meer te halen uit de systemische wijsheid die je in je hebt. Door je eigen systemische wijsheid 'aan te zetten' boor je een nieuwe bron van informatie aan. Je komt op een dieper niveau van 'weten', zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen. Door situaties vanuit systemisch perspectief te bekijken, krijg je meer zicht op wat er écht speelt in je team of organisatie. Je creëert nieuwe opties in je handelen en besluiten nemen wordt een stuk makkelijker. Je hoeft minder hard te werken, vooral in situaties die voorheen lastig waren.

 

Motiverende Gespreksvoering (3e editie) – Mensen helpen veranderen

Auteur: Miller & Rollnick

Dit boek is het standaardwerk over Motiverende Gespreksvoering (MGV), een hulpverlenersmethode met een enorme aantrekkingskracht die zich als een olievlek over de zorg en andere werkvelden verspreidt. Daarin speelt het bewijs voor betere uitkomsten bij tal van veranderuitdagingen onmiskenbaar een rol, maar ook de onderliggende 'spirit' van de benadering. MGV is meer dan een verzameling strategieën en technieken. MGV is vooral een manier van bij anderen present zijn, die strookt met hoe veel beroepskrachten eigenlijk hun werk zouden willen doen. MGV wijst daarin een weg. Deze derde editie is voor MGV de nieuwe standaard. Ze is veel meer dan een revisie van de vorige editie - 90% van dit boek is opnieuw geschreven. De essentie van MGV is niet veranderd: het is nog steeds een persoonsgerichte manier van hulpverlenen om het veel voorkomende probleem van ambivalentie ten aanzien van verandering aan te pakken. Nog steeds gebeurt dit door bij cliënten de motivatie voor en bereidheid tot verandering versterken.

 

Kleine ego’s, grote zielen – Negen ego’s blootgelegd met het enneagram

Auteur: Elly Voorend & Piet van Haaster

Wie ben ik? Waarom overkomt me dit? Niemand ontkomt eraan af en toe stil te staan bij zichzelf. Door bewustwording van ons enneagramtype, oftewel ons ego, komen we dichter bij onze essentie, bij wie we ten diepste zijn. De wijsheid van het enneagram helpt ons onszelf te herontdekken en te accepteren zoals we zijn. Wie zichzelf kent en accepteert, leert met meer plezier, geluk en liefde in het leven en het werk te staan.

Kleine ego’s, grote zielen is geschreven voor iedereen die in psychologie is geïnteresseerd. Het is een vanuit de praktijk geschreven boek en biedt een toegankelijk, helder en genuanceerd overzicht van de negen enneagramtypen. Daarnaast besteden de schrijvers aandacht aan de verschillen tussen introverte en extraverte typen, waardoor variaties binnen elk enneagramtype duidelijk worden en het makkelijker wordt om jezelf te herkennen in een enneagramtype.

 

Voor leraren, opvoeders, jeugdtrainers en -coaches

 

Ik, de leraar – Uit liefde voor het vak en in het belang van ieder kind

Auteur: Marcel van Herpen

‘Ik, de leraar’, dat ben jij! Ook als je schoolleider bent. Jíj bent de mogelijkheid om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Jíj, die niet wijst naar de minister, de inspecteur, de toetsen of methodes. Maar jíj, die als professional de volledige verantwoordelijkheid neemt voor jouw handelen.
Het kleurrijke boek (104 pagina’s) is geschreven uit liefde voor het vak, in het belang van ieder kind en ter aanmoediging van alle leraren, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Het is een boek dat leraren tot steun is, een verlangen wekt en legitimering biedt.

 

Wij, de leraar – Onderwijs en opvoeding met het leven als uitgangspunt en de ander als perspectief

Auteur: Marcel van Herpen

Waar Ik, de leraar het primaire proces beschrijft waarmee uitsluiten van kinderen wordt tegengegaan, brengt Wij, de leraar de verantwoordelijke opvoeders samen. Zo kunnen kinderen hun opvoeders verbonden zien worden. Van Herpen spreekt over ‘pedagogische oplaadpunten’ die in een ‘pedagogisch netwerk’ samen optrekken. Leraren spannen zich in om goede relaties met kinderen te krijgen. Maar waar dat lastig is of onmogelijk lijkt, verschijnt – in dit boek – een perspectief van een relatie met degenen die zo’n verbinding met dat ene kind al hebben. De existentiële betekenis van de relatie is de aanleiding om de huidige, belastende fenomenen in het onderwijs nog eens kritisch onder de loep te nemen. Het is bedoeld om taal te geven aan onder meer emanciperende leraren, waardoor zij hun pedagogische opdracht scherper kunnen formuleren.

 

Ik, de coach – Coachen in contact, een (sport)wereld van verschil

Auteur: Marcel van Herpen

Hét boek voor elke trainer/coach!

Inzichten om spelers goed te begeleiden zodat ze met plezier presteren. Met handvatten voor situaties waarin het niet vanzelf gaat. Aandacht voor goed fysiek contact. En uiteraard over de omgang met ouders. Inzichten voor het werk met kinderen, maar ook te gebruiken bij (jong) volwassenen. Zowel voor professionals als voor vrijwilligers van amateurclubs.

Van de vertederende ontwikkeling van jonge kinderen tot aan de verharding van de hele maatschappij: de hele wereld lijkt zich te verzamelen op en rond het sportveld. En de coach heeft in die wereld een belangrijke voorbeeldfunctie.

Elke coach ervaart hoe lastig het soms is om mensen -jeugd en volwassenen- goed te begrijpen en goed te begeleiden. Je kunt te maken krijgen met kinderen die door hun achtergrond emotioneel belast zijn, met kinderen die druk van ouders ervaren, met kinderen die niet altijd het goede voorbeeld krijgen van profs op tv en van beelden op internet. Er staan ouders langs de lijn die zich daar niet altijd gedragen zoals jij als coach zou willen. Dat kan lastige situaties of zelfs conflicten opleveren. Met alle gevolgen van dien.

 

De eindeloze zee
Als je een stevig schip wil bouwen
Breng dan mensen bijeen
Niet om het timmerhout te sjouwen
Of te tekenen alleen

Voorkom dat ze taken ontvangen
Deel ze evenmin de plannen mee
Maar breng ze eerst naar hun verlangen
Naar de eindeloze zee

- Antoine de Saint-Exupéry