Teamontwikkeling

Uiteindelijk draagt teamwork – en niet geld, strategie of technologie – het meest bij aan het concurrerend vermogen en het succes van een bedrijf, organisatie of instelling. Teams en relaties kunnen complex zijn en hebben nou eenmaal de sterke neiging niet optimaal te functioneren. Onderlinge verschillen kunnen veel kracht genereren, maar ook blokkeren en frustreren. Mensen verschillen nu eenmaal in denken, voelen en doen en hebben verschillende belangen die overal tussendoor sijpelen. Die groepsdynamiek is voelbaar in de onderstroom en zichtbaar in de bovenstroom. Tegelijkertijd kan het werken in teams een enorme bron van energie en plezier zijn. Als het lukt om die energie te mobiliseren, is dat geweldig.

We leveren maatwerk op het terrein van organisatie en teamontwikkeling met aandacht voor leiderschap, teamwork en de mens binnen deze context. Er is niet één specifieke methode of theorie die we aanhangen, maar kijken vooral naar wat werkt, wat beter kan en wat bijdraagt aan het gewenste resultaat.

 

Methodes en theorieën

Een paar voorbeelden van methodes en theorieën waar we onder meer uit putten:

 

Teamontwikkeling met behulp van het Enneagram

De sleutel tot succes in elke onderneming of organisatie is het vermogen om effectief met anderen te kunnen communiceren, hen te inspireren tot een gedeelde visie en doelen en deze scherp in het vizier te houden. Echter, communicatie is vaak lastig als men geen rekening houdt met het feit dat er verschillende persoonlijkheidstypen bestaan.

Lees meer over het Enneagram

 

Teamontwikkeling & zelforganisatie

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfsturende of zelforganiserende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken.

Lees meer over Teamontwikkeling & Zelforganisatie

 

De 5 frustraties van teamwork

De ‘5 frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni is een praktisch model dat goed inzicht geeft in wat er nodig is om een team te worden. Het legt de kern van samenwerking in teams bloot.

Lees meer over de 5 frustraties van teamwork

 

Deep Democracy

Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Erkennen dat er meerdere werkelijkheden zijn in een team is de sleutel om het aanwezige potentieel optimaal te benutten.

Lees meer over Deep Democracy

 

Motiverende Gespreksvoering

Mensen verzetten zich niet tegen verandering. Ze verzetten zich tegen veranderd worden.
Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt.

Lees meer over Motiverende Gespreksvoering

 

Lean (continu verbeteren en leren)

Als organisatie wil je betekenis hebben, veerkrachtig zijn, snel en adequaat kunnen reageren op de veranderende omgeving. Tegelijkertijd is er binnen organisaties behoefte aan meer mensgerichtheid en wil iedereen af van onnodige tijdrovende processen.

Lees meer over Lean

 

Organisatieopstellingen; een systemische kijk op zaken

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie. Het gaat verder dan het operationeel niveau en laat onbewuste verhoudingen en verbanden zien die het optimaal functioneren van de medewerkers in de weg kunnen staan.

Lees meer over Organisatieopstellingen