De 5 frustraties

De ‘5 frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni is een praktisch model dat goed inzicht geeft in wat er nodig is om een team te worden. Het legt de kern van samenwerking in teams bloot. Lencioni onderscheidt 5 niveaus van teamwork die onderling met elkaar verbonden zijn. Een gevoeligheid voor een van deze vijf betekent al een gevaar voor het goed functioneren van een team:

 

Gebrek aan vertrouwen

Vertrouwen is afwezig wanneer teamleden terughoudend zijn om kwetsbaar te zijn naar elkaar, onwillend zijn in het toegeven van fouten of zwaktes of in hun behoefte aan hulp. Zonder een zekere mate van veilig voelen naar elkaar is een basis van vertrouwen onmogelijk.

 

Angst voor discussies en conflicten

Teams met een gebrek aan vertrouwen zijn niet in staat gepassioneerde en ongefilterde discussies te voeren over essentiële onderwerpen. Daardoor wordt er vaak ‘achter iemands rug’ commentaar op elkaar gegeven. In een werkomgeving waar teamleden hun meningen niet openlijk geven, is slechte besluitvorming het resultaat.

 

Gebrek aan betrokkenheid

Zonder discussies en conflict is het moeilijk voor teamleden zich volledig betrokken te voelen bij beslissingen. Daardoor ontstaat er gebrek aan richting en betrokkenheid, wat kan leiden tot onverschillige of in het ergste geval verbitterde medewerkers.

 

Vermijden van verantwoordelijkheid

Wanneer teams zich niet committeren aan een helder plan van aanpak, zullen zelfs de meest gedreven individuen terughoudend zijn in het aanspreken van hun collega’s op gedrag en activiteiten die improductief zijn voor het succes van het team.

 

Te weinig aandacht voor teamresultaten

Teamleden zullen normaal gesproken hun eigen belangen (ego, carrière, erkenning, etc.) boven de collectieve doelen van het team plaatsen, wanneer men individueel niet verantwoordelijk gehouden wordt. Wanneer een team het zicht heeft verloren op de noodzaak van resultaten, zal het bedrijf uiteindelijk de prijs betalen.