Deep Democracy

Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit.

De essentie van leiderschap en samenwerken is het kunnen omgaan met verschillen. Organisaties creëren waarde als ze de inbreng van verschillende deskundigheden of invalshoeken kunnen benutten.
Erkennen dat er meerdere werkelijkheden zijn in een team is de sleutel om het aanwezige potentieel optimaal te benutten.

Het vraagt van een leider (maar net zo goed van een medewerker) dat ze leren omgaan met verschillen. Dat is niet altijd makkelijk. Het ‘andere’ vinden we vaak lastig, het confronteert ons met het feit dat het ook anders kan. Een andere mening kost energie of als je niet helemaal zeker bent van jezelf worden verschillen bedreigend.
Dan ligt de verleiding op de loer om op basis van macht die verschillen te reduceren in plaats van te hanteren.
En als er geen verschillen mogen zijn, gaan ze ondergronds.
Er ontstaat een onderstroom van klagen en zeuren, en wij-zij denken.
Als dat gebeurt, horen we in de bovenstroom de roep om meer synergie, een betere samenwerking en win-win.

Lees de verdere uitleg over Deep Democracy.