Enneagram
Introductie

De sleutel tot succes in elke onderneming of organisatie is het vermogen om effectief met anderen te kunnen communiceren, hen te inspireren tot een gedeelde visie en doelen en deze scherp in het vizier te houden. Echter, communicatie is vaak lastig als men geen rekening houdt met het feit dat er verschillende persoonlijkheidstypen bestaan. Mensen hebben vaak de neiging te denken dat anderen dezelfde overtuigingen hebben en hetzelfde denken als zijzelf. Zij geloven dat anderen dezelfde drijfveren, waarden en prioriteiten hebben als zij. Dat is echter maar zelden het geval. Erkennen dat er meerdere werkelijkheden zijn in een team is de sleutel om het aanwezige potentieel optimaal te benutten.

 

Bekijk de video op YouTube

 

Wat is het Enneagram?

Het Enneagram is een effectief instrument voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Het is een beproefd model dat uitgaat van negen verschillende basistypen. Het ene type is niet beter of slechter dan het andere. Elk type heeft zijn positieve en minder positieve eigenschappen. De typen verschillen in kwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden en in hoe ze communiceren. Ieder type is uniek.
Het Enneagram heeft diepgang, maar is ook makkelijk te begrijpen en praktisch toepasbaar. Het geeft je inzicht in je eigen drijfveren en waarom je je gedraagt zoals je doet.
En doordat je jezelf en anderen beter begrijpt, verbetert je samenwerking met anderen, ben je in staat tot effectiever leidinggeven, begeleiden en het oplossen van conflicten.

Kennis van het Enneagram is een aanwinst voor leidinggevenden, managers en medewerkers op elk niveau van de organisatie.

Bekijk de uitgebreide informatie over het Enneagram.