Lean

Als organisatie wil je betekenis hebben, veerkrachtig zijn, snel en adequaat kunnen reageren op de veranderende omgeving. Tegelijkertijd is er binnen organisaties behoefte aan meer mensgerichtheid en wil iedereen af van onnodige tijdrovende processen.

Lean is niet zozeer een bedrijfskundige methodiek, maar eerder een filosofie die gericht is op efficiënter werken. Met de toepassing van de Lean methode wordt vooral een flexibele werkwijze ontwikkeld waarbij de klantvraag centraal staat en verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt.

Een belangrijke voorwaarde en kritische succesfactor is dat de mensen in een Lean organisatie niet alleen leren hoé ze iets moeten doen, maar dat zij ook weten waarom. Zodra mensen ‘het waarom’ begrijpen achter ‘het hoe’ zijn zij in staat onafhankelijk te handelen en initiatief te nemen.

Het gaat erom door diepe reflectie achter het echte probleem te komen zodat steeds de juiste situatie verbeterd kan worden. Je probeert dus eerst de bron en de oorzaken van verspilling te achterhalen en aan te pakken in plaats van inspanningen te verspillen met het oplossen van het verkeerde probleem.

Lean brengt ook een structuur- en cultuurverandering met zich mee. Het gaat om de overtuiging van de organisatie en haar medewerkers om continu te willen verbeteren en te innoveren. In het kort cyclische proces komen de vernauwingen en verbeterpunten snel bloot te liggen. Hier kan de organisatie veel van leren.

Bovendien moet de aandacht uitgaan naar de medewerkers, die de belangrijkste rol spelen in een verander- en verbetercultuur. Samen ontwikkelen en innoveren, maar ook samen verantwoordelijkheid nemen is de sleutel.

Organisaties die het iedere dag beter willen doen dan gister, kunnen niet om Lean heen.