Motiverende Gespreksvoering

Mensen verzetten zich niet tegen verandering. Ze verzetten zich tegen veranderd worden.

Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt. De methodiek heeft als doel de persoonlijke motivatie en het commitment voor een bepaalde verandering te versterken en wel door het ontlokken en verkennen van iemands eigen redenen om te veranderen, in een sfeer van acceptatie en compassie.

Het gaat bij MGV niet om het aanleren van technieken of een trucje maar om de onderliggende grondhouding en intentie die uitgaan van de autonomie en de verandermogelijkheden en –bereidheid van de ander.

Het is een doelgerichte stijl van communicatie, waarbij de persoon centraal staat en vanuit samenwerking de intrinsieke motivatie voor verandering wordt uitgedaagd en versterkt. Het welzijn en de autonomie van de ander staan hierbij voorop. Het is een manier om bij die ander de eigen motivatie en bronnen voor verandering te activeren. Je gaat dus samen op zoek naar een oplossing i.p.v. de ander te willen overtuigen of met goedbedoelde adviezen te komen.

Voor verandering is intrinsieke motivatie nodig want mensen raken meestal meer overtuigd door de argumenten die ze zelf hebben gevonden dan door de argumenten die anderen bedachten.

Onze ervaring leert dat het toepassen van Motiverende Gespreksvoering in de praktijk onmiddellijk leiderschap versterkt en de samenwerking verbetert. Daarnaast geeft het handvatten om op een andere wijze om te gaan met de weerstand die we in ons werk tegenkomen.

Bekijk de technieken voor Motiverende Gespreksvoering en onze werkwijze.