Technieken voor motiverende gespreksvoering

Een aantal gesprekstechnieken komt bij deze communicatiestijl kijken, zoals open vragen stellen, reflectief luisteren, bekrachtigen en samenvatten.

Dagelijks communiceren we met medewerkers, cliënten, leerlingen en klanten. Vaak gaat dat vanzelf. Wanneer we te maken hebben met gewenste gedragsverandering merken we dat het soms lastiger is. Er ontstaat weerstand of wrijving. Of iemand wil veranderen hangt heel sterk af van in welk stadium van gedragsverandering hij of zij zit. Het is van belang om te weten of iemand überhaupt een probleem ervaart of nog bijvoorbeeld in de voorbeschouwingsfase zit. Vindt hij zelf het verslaafd zijn aan roken een probleem? (Of is het meer zijn omgeving?) Of stel dat iemand het besluit genomen heeft om meer te gaan sporten. Is er dan al sprake van gedragsverandering?

Je kan je voorstellen dat elk stadium vraagt om andere soorten vragen en reflecties met als doel iemands eigen motivatie tot verandering te versterken.

 

Stadia van gedragsverandering:
 1. Voorbeschouwing: je weet eigenlijk niet dat je een probleem hebt. Verandering van gedrag wordt niet overwogen.
 2. Overpeinzing/overwegingsfase: Verandering van gedrag wordt overwogen. Je begint over je probleem na te denken. Je weegt voor- en nadelen af van huidig gedrag en nieuw gedrag.
 3. Beslissing/besluitvormingsfase: Je besluit dat je wilt veranderen en je maakt plannen hoe je dat gaat doen. Of je wilt graag veranderen en bent overtuigd van de voordelen van gedragsverandering, maar weet nog niet hoe.
 4. Actieve verandering: Je bent aan de slag met jouw verandering. Nieuw gedrag wordt geïmplementeerd. Nieuw gedrag is nog geen gewoonte geworden.
 5. Bestendigen/consolideren: Je houd je verandering vol. Gedragsverandering is ‘gewoonte’ geworden.
 6. Terugval: In elk stadium is er gevaar voor terugval. Dan begint de cirkel vaak weer bij stadium 2, de overweging.

Veranderen is een dynamisch proces. Als leidinggevende, therapeut of leraar kun je anderen helpen om stappen te zetten in de verandering.

 

Werkwijze

Om MGV goed te kunnen internaliseren en in te bedden in de organisatie zijn idealiter 3 sessies nodig van een dag met telkens een aantal weken ertussen om met het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk aan de gang te gaan. En een terugkom(mid)dag om op te frissen en te reflecteren.

Tijdens de sessies komt onder meer aan bod:

 • De grondhouding van Motiverende Gespreksvoering
 • De algemene principes en processen van Motiverende Gespreksvoering
 • De Kernvaardigheden ORBS (Open vragen stellen, Reflectief luisteren, Bekrachtigen en Samenvatten)
 • Stadia van gedragsverandering
 • Verandering en weerstand

Tijdens de bijeenkomsten wordt veel geoefend en de dagelijkse werkpraktijk ‘naar binnen gehaald’. In de tussenliggende weken gaat men telkens aan de slag met de opgedane inzichten en ervaringen waar vervolgens telkens op wordt gereflecteerd op de volgende bijeenkomst.

Er is veel aandacht voor het vaardiger worden in het toepassen van de verschillende motiverende gesprekstechnieken. Het zijn waardevolle vaardigheden waarmee je je gesprekken vormgeeft. Steeds maar weer blijkt dat de kern van het motiveren van anderen ligt in de manier waarop je ze benadert. Van doorslaggevende betekenis is je grondhouding en het respect dat je de ander geeft.

Veel professionals hebben in hun opleiding geleerd dat ze meteen met juiste antwoorden of oplossingen moeten komen. Bereid zijn om deze reflex van je kennis te willen delen op te schorten, is een kernelement van de grondhouding van MGV.

Motiverende Gespreksvoering is een bewezen effectieve, krachtige en directieve methode die uitermate succesvol is. De oorsprong ligt in de verslavingszorg en is inmiddels breed verspreidt in de gezondheidszorg, het gevangeniswezen, het onderwijs en het bedrijfsleven.


Terug naar Motiverende Gespreksvoering