Organisatieopstellingen
Een systemische kijk op zaken

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie. Het gaat verder dan het operationeel niveau en laat onbewuste verhoudingen en verbanden zien die het optimaal functioneren van de medewerkers in de weg kunnen staan.

Organisatieopstellingen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie. Ze brengen beweging in de onderstroom, waardoor mensen op een snelle manier dichter bij elkaar en dichter bij de klant en/of doelgroep komen. Daarnaast laat de methode zien waar verborgen potentieel nog meer tot bloei kan komen.

 

Wanneer pas je een organisatieopstelling toe?

Organisatieopstellingen kunnen effectief zijn bij verschillende soorten vragen of problemen. Je kunt denken aan vraagstukken over leiderschap, het continu terugkomen van onderlinge conflicten, gebrek aan verantwoordelijkheid of een onverklaarbaar hoog ziekteverzuim.

Verder zijn de organisatieopstellingen toepasbaar op verschillende lagen in de organisatie, bijvoorbeeld binnen afdelingen, tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen. Het maakt niks uit binnen welke laag de opstelling wordt uitgevoerd. Het doel is dat zichtbaar wordt waar de spanningen en verstoorde verhoudingen vandaan komen. De systemische benadering geeft je de mogelijkheid vanuit een ander perspectief te kijken.

Binnen organisatieopstellingen wordt gewerkt met het organisatiesysteem. Daar wordt onder verstaan jijzelf, je leidinggevende, het MT, je collega’s, raad van bestuur, etc. De verscheidenheid van systemen is oneindig groot, echter voor elk systeem gelden er universele wetmatigheden.

Lees meer over de Systemische Principes oftewel de basisbehoeften van het systeem.