Zelforganisatie

Organisaties willen terug naar de basis, de bedoeling met meer aandacht voor eigenheid en eigenaarschap van mensen.

Maar hoe pak je dat aan?
  • Hoe creëer je succesvolle zelforganiserende teams en welke rol vervullen leidinggevenden?
  • Wat gebeurt er met control als je command loslaat?
  • Hoe benut je het volledige potentieel van jezelf, de mensen om je heen en je organisatie?
  • Hoe kun je teams ondersteunen bij het vinden van de beste oplossing (i.p.v. het maken van betere of meer regels)?
  • Hoe kun je de mogelijkheden van de teamleden versterken zodat ze zo weinig mogelijk sturing van bovenaf nodig hebben?

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfsturende of zelforganiserende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken. Zelforganisatie sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en op managers en om meer uit mensen zelf te halen. Er werd te veel geleund op structuren, regels en management. Daardoor waren veel medewerkers volgzaam, dan wel gefrustreerd geraakt. Om tegenwoordig succesvol te zijn, moeten organisaties zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. De creativiteit, het probleemoplossend vermogen en ondernemerschap van alle medewerkers is hard nodig om te kunnen blijven innoveren.

Waar moet je voor waken om te voorkomen dat zelforganisatie of zelfsturing uitloopt op een teleurstelling of tegenvaller?

Klik hier voor de valkuilen van zelfsturing.

Succesvolle zelforganiserende teams gedijen binnen een context waarin men oprecht gelooft in zelforganisatie.
Vechten tegen de aandrang om zelf aan de knoppen te willen zitten, is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor leidinggevenden en managers van zelforganiserende (of zelfsturende) organisaties.